Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası


Yurtdışında eğitim almak isteyen öğrenciler için işin zor kısmı genellikle okul seçimi, başvuru, vize alımı gibi aşamalardan oluşan “gidiş” periyodudur. Öğrenci ve velisi, zamanlarını ve maddi güçlerini bu amaç doğrultusunda kullanır ve gayret sarf ederler. İster dil okulu olsun, ister üniversite, bu sürecin olumlu sonuçlanması öğrenci ve velisinde bir rahatlık yaratacaktır. Ancak bilinmelidir ki, hem akademik olarak hem de sosyal açıdan asıl mücadele bu noktadan sonra başlamaktadır. Başka bir ülkede, yeni bir kültürde yaşayacak olan öğrenci elbette ki başlangıçta bir takım zorluklarla karşılaşacaktır. Ortama uyum sağlama süreci, derslere ve akademik hayata alışmak, yeni insanlarla tanışmak ve yakınlık kurmak… Bunlar elbette zaman alacaktır. İşte bu süreçte öğrencinin hiç istemeyeceği bir şey varsa o da sağlık sorunları nedeniyle derslerinin, sosyal hayatının ve uyum sürecinin sekteye uğramasıdır.

Herkes gibi, yurt dışında eğitim alan bir öğrenci de hasta olabilir. Önemli olan iyileşme sürecinin mümkün olduğunca masrafsız ve çabuk geçirilmesidir. Hali hazırda okul için ödenen paranın dışında bir de yurtdışında genelde pahalı olan sağlık hizmetlerine para harcamak öğrencinin bütçesini zorlayacaktır. Öğrencinin başına gelebilecek başka bir tatsız durum da önemli bir eşyasını kaybetmesidir. İşte bu sorunların üstesinden gelmek ve yaşanabilecek sıkıntılardan korunmak amacıyla, çeşitli kurluşlar tarafından, farklı adlar altında, yurtdışında geçerli Seyahat ve Sağlık Sigortaları sunulmaktadır.

Poliçe kapsamları farklılıklar gösterebilmekle beraber, bu Seyahat ve Sağlık Sigortaları öğrencilere, aşağıdaki ana başlıklarda çeşitli teminatlar sunmaktadır.

Bunlar ana başlıklarla:

-Sağlık sorunları, hastalıklar (diş tedavisi bütün sigorta sağlayıcıları tarafından sunulmaz)

-Kazalar

-Hırsızlıklar, bagajın ya da evrakların kaybedilmesi

Beraber yolculuk edilen aile üyesinin de sigortalanması.

Türkiye’den sağlanabilecek böyle bir sigortanın dışında, gidilecek ülkeden sağlanan farklı sigorta poliçeleri de bulunmaktadır. Yurtdışındaki bazı okullar öğrencilere, ülkeye gelmeden önce sağlık sigortası yaptırmalarını önermekte, bazı ülke ve okullar ise bunu zorunlu tutmaktadır.

Ülkelere göre sigorta uygulamaları

Amerika:

Yasalar gereği F-1 vizesine sahip öğrencilerin sağlık sigortası yaptırma zorunlulukları yoktur ancak çoğu okul sağlık sigortasını zorunlu tutar. J-1 ve J-2 vizeleri için ise, üniversiteler vize alımından önce öğrencilerin sağlık sigortalarını planlamakla yükümlüdür.

İngiltere:

Bu ülkede de bir sağlık sigortası zorunluluğu yoktur. İngiltere’deki eğitim süreniz 6 ayın üzerinde ise NHS’e (National Health Service) bağlı sağlık kuruluşlarında ücretsiz tedavi olma hakkınız bulunmaktadır. Bu hakka aile üyeleriniz de sizin aracılığınızla sahip olur. Eğitim süreniz 6 aydan az ise, acil durumlarda uygulanacak temel müdahaleler hariç ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanamazsınız.

Avustralya:

Avustralya dünyada, yabancı öğrenciler için sağlık konusunda en titiz ve kapsamlı şartlara sahip ülkelerden biridir. Bu ülkeye öğrenci olarak giden yabancıların sağlık sigortası yaptırmaları zorunludur. Bu sigorta öğrencinin devam ettiği okul tarafından yaptırılır. Yabancı Öğrenci Sağlık Sigortası (Overseas Student Health Cover) öğrencinin ülkede bulunmayı planladığı zaman aralığının tümü için yaptırılır. Aynı sigorta ve şartları, öğrenci ile birlikte gelen eşi ve 18 yaşından küçük çocukları için de geçerlidir. Diğer aile bireyleri Yabancı Öğrenci Sağlık Sigortası (OSHC) tarafından kapsanmamaktadır. Eğer öğrenci Avustralya’daki eğitimini uzatacaksa sigorta durumunu da dikkate almalı, gerekirse sigortasını da uzatmalıdır. Okullar yenilenmeyen sağlık sigortalarını göçmenlik bürosuna bildirmekte, bu da bazı durumlarda öğrencinin vizesinin iptaline ve ileriki dönemlerdeki vize başvurularının reddine kadar varabilmektedir.

Kanada:

Kanada’da eğitim alacak yabancı öğrenciler için sağlık sigortası zorunludur. Bu ülkede sigortalı olmak için birkaç seçenek bulunmaktadır. Bunlardan biri okulun bulunduğu eyalet tarafından sağlanan sağlık sigortasına başvuru yapmaktır. Bu seçenek tercih edilirse, her eyaletin sağlık sigortası kapsamının farklı olduğu unutulmamalıdır. Diğer bir seçenek ise özel sağlık sigortalarıdır, eyaletin karşılamayabileceği bazı hizmetler (diş tedavisi, reçeteli gözlük… gibi) bu şekilde sağlanabilir. Üçüncü seçenek ise eğitim alınacak okulun sunduğu sağlık sigortası planlarıdır. Her üç opsiyonda da sigorta, öğrenci Kanada’ya ulaşmadan önce yapılmalıdır.

Avrupa Ülkeleri:

Avrupa Birliği Ülkeleri'nde vize başvurusundan önce, eğitim süresi kadar seyahat sigortası alınması zorunludur.

Sağlık sigortası, öğrenci ve velisinin ülke, okul ve program seçimi, kabul alınması ve vize sürecini atlattıktan sonra dikkat etmesi gereken ilk konudur ve ciddiye alınmalıdır. Öğrencinin sağlık geçmişinde bulunan bir rahatsızlık, hastalık, ya da alerjinin sigorta kapsamı seçilirken dikkate alınması fayda sağlayacaktır. İstenirse Türkiye’de özel bir firma aracılığıyla, istenirse de eğitim için gidilen okul ya da devlet tarafından yaptırılan sağlık sigortası, şüphesiz ki öğrencinin sağlığını, dolayısıyla da akademik hayatını güvenceye alacak en önemli faktör olacaktır. Bu nedenle öğrencilerimize, hangi ülkeye gidecek olurlarsa olsun, ya eğitim alacakları okulun yabancı öğrenciler departmanı ya da danışmanlık hizmeti aldıkları UED Üyesi eğitim danışmanlığı firması yetkilileri ile detaylı olarak görüşüp, bunların önerileri çerçevesinde kendisi için en uygun sigortayı temin etmelerini tavsiye ederiz.