İngiltere Öğrenci Vizesi


Schengen vize bölgesi içine girmeyen Birleşik Krallık kendi vize rejimini uygulamaktadır. Birleşik Krallık temelde 2 çeşit öğrenci vizesi uygulamaktadır. Bunlar Student Visitor Visa (Öğrenci Ziyaretçi Vizesi) ve Student Visa’dır (Öğrenci Vizesi). Student Visitor Visa süresi en fazla 6 ay olan eğitim programları için verilir ve İngiltere sınırları içerisinden uzatılamaz. Student Visa ise daha uzun süreli eğitim programları için verilir ve İngiltere’den uzatmak mümkündür. İngiltere vizesi Ankara’daki İngiltere Büyükelçiliği ya da İstanbul’daki İngiltere Başkonsolosluğuna direkt olarak yapılmamakta, bunun yerine başvuruları bu mercilere ileten Vize Başvuru Merkezleri’ne (VBM) yapılmaktadır. Öğrenci vizesi başvuruları İngiltere’deki eğitim kurumundan alınan kabul belgesi ve diğer gerekli evraklarla beraber bu merkezlere yapılmaktadır. Öğrenci vizesi başvuruları 10-15 gün içerisinde sonuçlanmakta ve başvuruyu yapan şahıslara bildirilmektedir. Ancak bu süre başvurunun yapıldığı döneme bağlı olarak (Noel, akademik yıl başlangıcı, Birleşik Krallık için geçerli olan resmi tatiller vb…) uzayabilir. Öğrenci vizesine başvuran kişi başvurusunu buna dikkat ederek yapmalıdır.