Yurtdışında Tıp Eğitimi İçin Gerekli Sınavlar


UKCAT(UK Clinical Aptitude Test)

İngiltere'de tıp veya dişçilik eğitimi almak isteyen aday öğrencilerden istenilen bir testtir. Klinik Yetenek Testi olarak adlandırılabilir. Bu test müfredat ile ilgili değildir ve herhangi bir şekilde bilimsel akademik seviyeyi ölçmeye odaklanmamıştır. Şu an İngiltere'de tıp eğitimi veren 26 üniversite bu sınavı isteyebilmektedir. Bu test daha çok adayların kavramsal yeteneklerini ve tıp alanında başarılı olabilmek için gerekli olacak diğer kişisel niteliklere dair güvenilir bilgi edinmeyi amaçlamaktadır. Bu sınav, sadece sınava girilen yıl yapılan başvuruları kapsar ve sonraki sene yeniden başvuru yapılacaksa sınava yeniden girmek gerekecektir. Bununla beraber, Türk öğrencilerinin bu sınava girmeleri çoğu zaman bir kabul şartı olarak belirtilmemektedir. Bu konudaki kesin bilgiyi, başvuru yapacağınız okuldan veya eğitim danışmanınızdan almanız tavsiye edilmektedir. Bu test hakkında daha geniş bilgi ve örnek sorular için; www.ukcat.ac.uk

BMAT (BioMedical Admissions Test)

İngiltere'de tıp ya da veterinerlik alanında eğitim almak isteyen öğrencilerden istenebilen bir testtir. Kağıt&kalem şeklinde klasik bir test olan BMAT, çoktan seçmeli -veya kısa cevaplı- 62 soru ve öğrenciye verilen 4 konu başlığı içerisinden birini seçtiği ve bir makale yazdığı bir “essay” bölümden oluşmaktadır. 62 sorunun ilk kısmı kişisel yetenekleri, ikinci kısmı bilimsel bilgiyi, son makale kısmı ise yazım yeteneklerini ölçmektedir. Şu an İngiltere'de tıp eğitimi veren 6 üniversite bu sınavı istemektedir. Bu test hakkında daha geniş bilgi ve örnek sorular için; http://www.admissionstests.cambridgeassessment.org.uk/adt/bmat

GAMSAT (Graduate Medical School Admissions Test)

Bu test aslında Australian Council for Educational Research (ACER) tarafından geliştirilmiş bir test olmakla beraber, şu an İngiltere'de 6 üniversite tıp eğitimi için adaylardan bu sınavı almalarını istemeketedir. Sınav gerek doğal olarak sahip olunan gerekse geçmiş tecrübele veya eğitim ile daha sonra kazanılan yetenek ve becerileri ölçmektedir. Bu ölçümün kapsamı, hem temel bilimler ile ilgili hem de analitik düşünme, problem çözme veya yazılı anlatım gibi kişisel özellikler ile ilgilidir. Bu test hakkında daha geniş bilgi ve örnek sorular için; www.gamsatuk.org