Yükseköğrenim İçin Gerekli Sınavlar


SAT (Scholastic Aptitude Test)

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir üniversitede, lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerden istenebilen bir sınavdır. Sınav, önceki öğrenim hayatı boyunca kazanılan okuma, yazma ve matematik bilgi ve becerilerini ölçer. Genel SAT testi (SAT 1) ve SAT konu testleri (SAT 2) olarak iki ayrı SAT sınavı vardır. Bu sınavlardan alınacak yüksek puanlar, burs başvuruları için de etkili olabilmektedir. SAT sınavları ile ilgili daha geniş bilgi için http://sat.collegeboard.com/home adresini ziyaret edebilirsiniz.

ACT

ACT sınavının beş bölümü vardır: İngilizce, Matematik, Okuma, Fen ve Yazma. Skorlar 1 ile 36 arasındadır. ACT de tam puan 36'dır ancak yazma bölümü ayrı puanlandırılır. Yazma 2-12 arası bir puanlamaya sahiptir. ACT yılda 6 kez verilir. Detaylı bilgi için: http://www.act.org/aap

Üniversitelerin çoğu kabul için iki sınavı da geçerli kabul eder ancak emin olmak için başvuracağınız okulun web sitesinde başvuru için gerekli testler bölümünü mutlaka incelemenizi öneririz.

SAT ile ACTپfnin bir diğer farkı da SAT nin daha çok bir mantık muhakeme testi olması, ACT nin ise akademik başarı testi olmasıdır. Bu nedenle öğrenciler PSAT gibi deneme sınavlarına girerek, ACT ve SAT için hazırlık kitapları edinerek bu sınavlardan hangisine daha yatkın olduklarını değerlendirmelidirler.

GRE (Graduate Record Examination)

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir üniversitede, mühendislik veya sosyal bilimler konusunda yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen öğrencilerden istenilebilen bir sınavdır. Son yıllarda özellikle İngilizce eğitim veren kimi Avrupa üniversiteleri de bu sınavı kabul etmeye başlamıştır. Genel sınav ve konu bazlı sınav olmak üzere 2 tür GRE sınavı vardır: GRE genel test ve GRE konu testleri. GRE isteyen okullar için, genel teste tüm öğrencilerin girmesi şartken, ikinci teste sadece belli alanlarda eğitim alacak kişilerin girmesi istenebilmektedir. Bu alanlar; Kimya, Biyoloji, Biyokimya, Bilgisayar bilimleri, İngiliz edebiyatı, matematik, fizik ve psikolojidir. GRE sınavı hakkında daha geniş bilgi için www.gre.org.web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

GMAT (Graduate Management Admissions Test)

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, dünya genelinde yaklaşık 1900 üniversite tarafından, işletme ve işletme ile ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi almak isteyen öğrencilerin değerlendirilmesi prosedürünün bir parçası ya da şartı olarak kullanılan bir sınavdır. Sınav üç temel bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm Analytical Writing Assessment şeklinde adlandırılıp, öğrencinin analitik yeteneğini ölçmeyi amaçlar. Ardından gelen Quantative bölüm, temel olarak problem çözme ve son bölüm olan Verbal Section ise, okuma, anlama, argüman değerlendirme vb. yeterlilikleri ölçmeyi amaçlar. GMAT sınavı hakkında daha geniş bilgi www.mba.com web sitesinden temin edilebilir.