Mesleki İngilizce Yeterlilik Sınavları


Cambridge BEC

Cambridge ESOL ( English for Speaker of Other Languages) tarafından düzenlenen ve farklı alanlardaki İngilizce bilgisi ve kullanma yeteneğini ölçen onaltı sınavdan biridir. İngilizce'yi yabancı dil olarak, uluslararası ticaret alanında kullananan ya da kullanacak kişiler için yararlı olabilecek bir kalifikasyondur. Açılımı Cambridge Business English Certifica'dir. Cambridge BEC Preliminary, Cambridge BEC Vantage ve Cambridge BEC Higher olarak üç farklı seviyede alınabilir.

BULATS

Açılımı Bussiness Language Testing System olan sınav, iş hayatında yabancı dil kullanma yeterliliğini ölçmek için tasarlanmış bir sınavdır. Özellkle özek şirketler tarafından çokça başvurulan bir sınav olan BULATS sacede İngilizce değil, İngilizce yanında, Fransızca, Almanca ve İspanyolca için de alınabilen bir sınavdır. Bilgisayar ortamında yapılan yaklaşık 75 dakika süren bir sınavdır.

TOLES

Hukuk alanında çalışmalar yapacak ve bu sektörde ilerlemek isteyen kişilerden istenebilecek bir sınavdır. Goundation, Higher ve Advanced olmak üzere üçe ayrılır. Okuma ve yazmayı ölçen yazılı bir sınav olup, konuşma ve dinleme bölümlerini içermez.

ILEC

Hukuk sektöründe kariyer hedefi olan geleceğin profesyonelleri için gerekli olan ve yüksek seviye olarak tanımlayabileceğimiz bu sınav sonunda başarılı olanlar International Legal English Certificate- Uluslararası Hukuk İngilizcesi Sertifikası kazanırlar. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme yeteknelerini test eden bir sınavdır.

TESOL

TKT (Teaching Knowledge Test) olarak da bilinen TESOL ( Teachers of English to Speakers of Other Languages) sınavı, anadili İngilizce olmayan İngilizce öğretmenleri için tasarlanmış bir sınavdır. Her biri 80 soruluk üç modülden oluşan sınavın herbir modulü ayrı ayrı alınabileceği gibi beraber de alınabiir.