Burs Alabilmenin Koşulları


Bursların koşulları, burs veren kuruma bağlı olarak değişmektedir. Biz gene de sizler için genel olarak talep edilebilecek şartları derledik.

Önceki bölümde de kendi kendine ortaya çıktığı gibi, bursa hak kazanmak için en önemli kriter hiç şüphesiz öğrencinin akademik geçmişi ve başarılarıdır. Bununla birlikte, hemen hemen hiçbir burs, yegane bu kritere göre verilmez. Hemen her durumda başka etkenler de önem arzeder. Bu etkenlerin başlıcaları bilimsel, sportif ve sanatsal beceriler, bu alanlarda kazanılan ödül ve sergilenen beceriler, toplum yararına faaliyetlerde bulunmak ve sosyal etkinliklere katılım gibi etkenlerdir. Bu nedenle burs başvurusu yapan adayların sadece akademik başarılarına güvenmeleri de hata olacaktır.

Kimi durumlarda eğitim kurumları, sadece belirli bir alanda veya belirli bir bilim dalında başarı gösteren öğrencilere burs verirler. Gene, belirli projeleri olan öğrencilere bu projelerine özel araştırma bursları da verilebilmektedir. Açıktır ki bu durumda da adayın akademik geçmişi önemli bir kriter olmaktadır.

Bu noktada spor burslarına da değinmek yararlı olacaktır. Yurtdışında, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok üniversite -atletizm, yüzme, basketball gibi- belli bir spor branşında başarılı olan öğrencilere spor bursları da sunmaktadır. Burada en önemli kriter ilgili branşta yetenek -ve kimi zaman kulüp bazında amatör veya profesyonel olarak spor yapmak- olsa bile spor burslarına başvuran adaylar da durumlarının başvurdukları kurum ve eğitim programlarının gerektirdiği akademik şartlara uygun olduğuklarını kanıtlamak zorundadırlar.

Her durumda adayın eğitim göreceği yabancı dili iyi biliyor, etkin olarak kullanabiliyor me bunu uluslararası geçerliliği olan bir seviye belirleme sınavının sonuç belgesi ile ispat edebiliyor olması çok önemlidir. Gene birden fazla dilde iletişim kurabilme becerisi, adayın burs bulma şansını arttıran bir diğer faktör olacaktır.

Ayrıca bursa aday olan kişinin kendini çok iyi ifade edebilmesi ve okul yetkililerini, niçin bursu hak ettiğine ne niçin kendisine burs vermeleri gerektiğine ikna edebilmesi de çok önemlidir. Bu nedenle aday, iyi bir kişisel tanıtım ve amaç yazısı yazmalıdır, bir bütün olarak kendisi ile ilgili iyi bir sunum yapabilmelidir.