Burslar Hakkında Bilinmesi Gerekenler


Yurtdışında eğitim almanın en önemli koşullarından birisinin, bu eğitimin mali boyutunu karşılayabilmek olduğu tartışmasız bir gerçektir.

Zira yurtdışında eğitim alabilmek, sadece okul ücretleri değil, konaklama, yemek ve yaşam, uçak bileti ve ulaşım, vize ve pasaport gibi farklı masraf kalemlerinin üstüste yığılmasına yol açabilir ki eğitim maliyetlerinin Türkiye'den düşük olduğu ülkelerde bile tüm bu kalemlerin toplamı ciddi bir maliyete işaret etmektedir.

Bu nedenle, sadece ülkemizden yurtdışına çıkan öğrenciler değil, tüm dünyadan uluslararası öğrenciler eğitimlerini finanse etmenin farklı yollarını aramaktadırlar. Her ne kadar birçok ülkede, özellikle yüksek öğrenim programlarına katılan öğrencilerin okul döneminde yarım zamanlı, tatil döneminde ise tam zamanlı çalışma ya da üniversitelerde asistan kadrosunda yer alma gibi farklı seçenekler olsa da uluslararası öğrencilerin eğitim giderlerini finanse etmek için sahip olduğu alternatiflerin başında burslar geliyor. Biz de bu sayımızda sizler için burslar konusunu inceledik.

Burslar hakkında en temel soru; Liyakat mı İhtiyaç mı?

Gerek ulusal gerekse uluslararası düzlemde birçok kuruluş burs sunmaktadır ancak toplam icindeki pay olarak bakıldığında, doğrudan üniversitelerin sunduğu burslar ağırlıklı pay sahibidir. Bu noktada burslar konusunda kabul etmemiz gereken ilk gerçek, yurtdışındaki öğretim kurumlarının çoğu zaman öğrencinin maddi ihtiyacı ile değil başarı seviyesi ile ilgilendikleri olmalıdır. Zira bu okullar, kendilerini gerek akademik çevrede gerekse sosyal alanda ve toplum yaşamında en iyi şekilde temsil edecek öğrencilere burs vermek amacındadırlar. Kaldı ki adayların mali ihtiyaçları göz önünde bulundurularak burs verilecek olsa bile, adaylar arasındaki sıralamada geçmiş akademik başarının en önemli ikinci kriter olacağı da açıktır.

Dil Okulu&Yüksek Öğrenim?

Öğrencilerimizden yurtdışındaki dil okullarından burs almanın mümkün olup olmadığına dair sorular ile sıksık karşılaşmaktayız. Ancak maalesef dil eğitimi almak için yurtdışındaki okullardan burs bulmak mümkün olamamaktadır.

Bu noktada öğrencilerimizin, bu dil okullarının çeşitli kampanyalarını yanlış anladığı görmekteyiz. Zira yurtdışındaki dil okulları, temsiliklerini yapan eğitim danışmanlığı firmalarına çeşitli - özellikle dönemsel ve promosyonel- indirimler sunarlar ve bu eğitim danışmanlık firmaları da bu indirimleri bu okullarda eğitim almak isteyen öğrencilerine yansıtırlar. Ancak bunlar burs olarak tanımlanmamalıdır. Zira bunlarda bir liyakat veya ihtiyaç kriteri yoktur, aksine o dönemde o okula başvuran tüm öğrenciler bu kampanyalardan yararlanabilir.

Diğer yandan yurtdışında birçok yüksek öğrenim kurumu, uluslararası öğrencilere kendi bütçelerine göre değişen oranlarda burs vermektedir. Özellikle alınan eğitimin akademik seviyesi yükseldikçe, yani lisans programından doktora seviyesine doğru çıkıldıkça, okullardan burs bulma şansı da artmaktadır. Bununla beraber bu burslara gösterilen talep çok fazla olduğu için çok ciddi kriterler konulmuştur. Ayrıca bursların koşulları, burs veren kuruma bağlı olarak değişmektedir. Biz gene de sizler için genel olarak talep edilebilecek şartları derledik.