İngiltere'de Üniversite ve Master


Lisans eğitiminin 3 sene sürdüğü İngiliz üniversiteleri bu kurumlarda eğitim almak isteyen Türk öğrencilerden “Foundation” olarak isimlendirilen ve 1 sene süren bir hazırlık dönemi geçirmelerini isteyebilirler. Bu hazırlık senesinin öğrenciden istenip istenmemesi öğrencinin akademik geçmişinin okul tarafından ne seviyede kabul edildiğine bağlıdır. Foundation programları öğrencinin üniversitede okuyacağı programa bağlı, ona bu içerik konusunda yardımcı olacak şekilde hazırlanır. Üniversitelerin kendi bünyelerinde ya da beraber çalıştığı bir kolejde sunulan “Foundation” programını başarıyla geçen öğrenci, 3 yıllık lisans eğitimine başlamaya hak kazanır. Foundation programlarında dil eğitimi verilmez, bu yüzden öğrencinin dil seviyesinin iyi olması beklenir.

İngiltere’de lisans eğitimi 3 yıldır; ancak tıp, diş hekimliği ve bazı diğer uzmanlık alanlarında bu eğitim süresi 5-6 yıla kadar çıkabilmektedir. Öğrenci bir İngiliz üniversitesinden, okuduğu bölümün bağlı olduğu fakülteye göre aşağıdaki derecelerle mezun olabilir:

-Bachelor of Arts (BA) Sosyal konularda lisans derecesi

-Bachelor of Science (BSc) Fen konularında lisans derecesi

-Bachelor of Law (LLB) Hukuk konusunda lisans derecesi

-Bachelor of Medicine (MB) Tıp konusunda lisans derecesi

-Bachelor of Education (BEd) Eğitim konusunda lisans derecesi

-Bachelor of Architecture (BArch) Mimarlık konusunda lisans derecesi

-Bachelor of Engineering (BEng) Mühendislik konusunda lisans derecesi

İngiltere’de yüksek lisans eğitiminin süresi 9 ay ile 1 yıl arasında değişmektedir. Bir İngiliz okulunda yüksek lisans yapmak için aranan şartların en önemlilerinden ikisi dil seviyesidir ve lisans eğitiminde edinilen not ortalamasıdır. İngiliz üniversitelerinin bir yüksek lisans programı için talep ettiği İngilizce düzeyi, okulun tercihine göre, IELTS sınavından 6.0 – 7.5 puan ya da TOEFL sınavından 80-107 şeklinde ifade edilebilir. Not ortalaması ise öğrencinin eğitim almayı arzu ettiği okul ve programa göre farklılık gösterebilmektedir. Dil ve not ortalaması konusunda yetersiz bulunan öğrencilerden 1 ya da 2 sömestre boyunca “pre-master” adı verilen master öncesi hazırlık dönemini geçirmeleri beklenir. İngiliz yüksek öğrenim kurumları MBA (Master of Business Administration) programlarına başlama şartı olarak lisans eğitimi sonrası en az 2 senelik iş tecrübesini şart koşarlar.