Avrupa Ülkelerinde Lise


Dünyada lise eğitimi için gençler ve aileleri tarafından tercih edilen bir diğer ülke de İspanya’dır. Çoğunlukla 1 senelik değişim programları için tercih edilen bu ülkede lise eğitimi alan öğrenciler Türkiye’de almaları gereken derslere ek olarak çeşitli sanatsal, sosyal ya da sportif içerikli dersler alabilirler. Öğrencilerin yaşları da göz önüne alındığında en çok tercih edilen konaklama şekli ise aile yanı konaklamadır.

Öğrenci ve velilerin lise konusunda bir diğer tercihi de Almanya’dır. Türk nüfusunun oldukça fazla olduğu bu ülkede ortaöğretimin aşamaları ülkemize ve diğer bir çok ülkeye göre farklıdır. Ortaöğretim sisteminde Gymnasium, Realschule ve Hauptschule denilen 3 farklı okul tipi bulunmaktadır. Başarılı öğrenciler Gymnasium’a devam ederler ve sonrasında üniversiteye girme şansları oldukça yüksektir. Orta seviyedeki öğrenciler Realschule’ye girerler. Bu okulların pratikte amacı öğrencileri belli bir meslek dalına yönlendirmektir. Ancak öğrenciler ek sınavlara girerek üniversite yolunu kendileri için açabilirler. En düşük başarı seviyesindeki öğrenciler ise Hauptschule adı verilen okullara devam etmektedirler. Burada okuyan öğrencilerin de kendilerini zorlamaları halinde bir Realschule’ye geçmeleri, hatta üniversite kapısını zorlamaları da mümkündür. Bu 3 farklı okul sistemini kullanmayan Alman eyaletlerinde ise Gesamtschule adı verilen okullar bulunmaktadır. Bu eyaletlerde öğrenciler farklı tip okullar yerine bu okullara gitmekte, seviyelerine göre okul çerisinde farklı sınıflara ayrılmaktadırlar.

Fransa da lise eğitimi almak da tercih edilen bir diğer seçenektir. Dünyanın tarih, sanat ve kültür alanındaki lider ülkelerinden Fransa sadece yüksek öğrenim için değil, lise eğitimi için de çokça tercih edilen bir ülkedir. Fransa’da 16-18 yaş arası gidilen liselerin (Lycée) işleyiş sistemi Türkiye2deki sistemle benzerlikler taşımaktadır. Herkesin aldığı ortak müfredat dersleri bulunmakta, öğrenciler Lise 2. sınıfta ilgilendikleri alanlara yoğunlaşmak amacıyla seçim yaparlar.

Lise eğitimi için Avrupa’da en çok tercih edilen ülkelerden bir diğeri olan İtalya’da lise eğitimi 5 sene sürmekte, lise eğitiminin sonunda ise öğrencinin liseden diploma alması için geçmesi gereken Esame di Maturita adlı bir sınav yapılmaktadır. Italya’da farklı alanlara yönelik farklı liseler bulunmaktadır. Bunlar, Liceo Clasico (tarih ve felsefe ağırlıklı), Liceo Linguistico (dil bilimi ağırlıklı), Liceo delle Scienze Umane (ağırlıklı olarak hukuk, politik iktisat, sosyal araştırmalar, psikoloji ve sosyoloji gibi farklı temellere sahip alanlar), Liceo Scientifico (matematik, kimya, fizik, biyoloji, yer bilimleri ve bilgisayar mühendisliği ağırlıklı), Liceo Artistico (resim, mimari, heykel, grafik tasarım, multimedya gibi sanatsal içerik ağırlıklı) ve Liceo Musicale e Coreutico (müzik, dans ve koreografi ağırlıklı) olarak sayılabilir. Bu liselere ek olarak Istituto Tecnico ve Istituto Professionale adı verilen, pratiğe ve meslek edindirmeye yönelik liseler de bulunmaktadır. Yabancı öğrenciler özellikle lise değişim programlarını tercih etmekte, İtalya’da geçirdikleri süre içerisinde aile yanında konaklamaktadırlar.