Staj Olanağı Olan Alanlar


Yurtdışında oldukça fazla alanda staj yapma olanağı mevcuttur. Bu alanlar ülkeye göre farklılık gösterebilmektedir.

Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde bankacılık, işletme, finans, turizm, uluslararası ilişkiler, muhasebe, televizyon programcılığı, gazetecilik, bilişim ve hukuk gibi programlar ön plana çıkmakta iken İsviçre’de turizm ve otelcilik, restoran işletmeciliği, aşçılık ve mutfak sanatları, İtalya’da moda, moda tasarımı ve mimarlık, Almanya ve Avusturya’da inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektronik, otomotiv, raylı ulaşım sistemleri, havacılık, endüstri mühendisliği, şehir planlamacığı, Kanada’da ormancılık, alternatif yakıtlar ve çevre mühendisliği ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte dünyanın hemen her ülkesinde bu saydığımız programlar ve bunlara ek olarak iktisat, satış ve pazarlama, halkla ilişkiler, ekonomi, insan kaynakları, IT ve uluslararası ticaret alanlarında staj olanakları bulmak mümkündür.