Maaşlı ve Maaşsız Stajlar


İş dünyasında teknolojinin geliştiği ve rekabetin hızla arttığı günümüzde, yüksek öğrenim esnasında ya da sonrasında gerçekleştirilen stajlar öğrenciye iş deneyimi ile küresel bir anlayış kazandırmakta ve amaçları doğrultusunda onu bir adım öne çıkarmakta, ileri taşımaktadır. Yurtdışında sunulan staj programları “maaşsız staj” ve “maaşlı staj” olarak ikiye ayrılmaktadır.

Maaşlı ve maaşsız stajlar genel olarak yurtdışındaki bir dil okulu ya da üniversite tarafından ayarlanmaktadır. Öğrencilere ve yeni mezunlara staj olanağı sağlayan eğitim kurumları kendi yakın çevrelerindeki birçok çok uluslu ya da yerel firma ile işbirliği halinde olup, stajyerleri bu firmalara yerleştirmektedirler.

Bunun yanı sıra bu eğitim kurumları öğrenci ya da mezunlarına kendilerine uygun staj opsiyonunu bulmaları için süre verebilirler. Lisans eğitiminde okunan programla birebir ilgili olan stajlar genelde maaşsız olurken, farklı alanlarda yapılan stajların maaşlı olma şansı daha yüksektir.

Staj olanaklarından yararlanmak için, eğitim alınan üniversitenin öğrenci için ayarladığı ve eğitim esnası ya da sonrasında gerçekleşen bir staj söz konusu değil ise, dil eğitimi ya da sertifika/diploma programlarından birine katılmış olmak gerekiyor. Staj başvurusu yapan kişinin yabancı dil seviyesine göre uygun dil programına ve staja yerleştirilirler. Bu programlar genellikle her hafta belli bir süre verilen dil dersleriyle aynı süreye sahip maaşlı ya da maaşsız stajı birleştiren programlardır. Bu programlar ülkeye, okula ve programın içeriğine göre 3 ile 18 ay arasında sürebilmektedir. Bir diploma ya da sertifika programını tamamladıktan sonra da staj olanağı sunan eğitim kurumları da bulunmakta, bu olanağa sahip olmak için ise programı başarı ile bitirmiş olma şartı aranmaktadır.