Sertifika ve Diploma Programı Nedir?


Burada yazımıza konu olan sertifika ve diploma programları, ne dil eğitimi programlarıdır ne de bir yabancı dilin belli bir mesleki alandaki özel kullanımına dair verilen yeterlilik belgesidir. Yazımıza konu olan programlar çok daha ileri düzeyde ve mesleki eğitim programlarıdır. Biraz da bu sebepten ötürü, sertifika ve diploma programları dünyanın hemen her ülkesindeki eğitim kurumları tarafından sunulmaktadır.

Neden Sertifika & Diploma Programları?

Çoğu zaman yüksek lisans programlatrının alternatifi olarak görülen sertifika ve diploma programları, belli alanlarda uzmanlaşmak ve bu uzmanlıklarını belgelemek isteyen kişilere yönelik sunulan eğitim programları olup özellikle uzun süreli akademik programlar için vakti bulunmayan ya da akademik gelişimden daha ziyade iş hayatının gereksinimlerine göre kendini geliştirmek isteyen kişilerin yararlanabileceği bir seçenektir.

Bu tarz programlar çoğunlukla 6 ay ile 1 sene arasında sürmesine karşın 1 ay gibi kısa süreli, ya da 2 sene gibi uzun süreli sertifika programları da mevcuttur. Sertifika ve diploma programlarının başlama tarihleri de esnektir. Birçok eğitim kurumu 3 ayda bir bu programlara öğrenci kabul etmekte, her hafta başı yeni bir program başlatan okullara da rastlanmaktadır. Bu da katılımcılara zaman açısından esneklik ve kendi meşguliyetlerine göre seçim yapabilme olanağı sunmaktadır.

Sertifika ve diploma programlarının bir diğer avantajı da oldukça geniş bir yelpazede sunulmalarıdır. Bu da katılımcılara geçmiş egitimlerine veya kariyer hedeflerine göre belirleyecekleri belli bir dal üzerinde uzmanlaşma yolunu açmaktadır. Özellikle pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, iletişim, işletme, prodüksiyon, aşçılık, gazetecilik, dans, grafik tasarım, moda tasarımı, kurgu, iç mimari gibi ana dalların altında, onlarca farklı alt dal ve alt branşta birçok farklı başlıkla sertifika ve diploma programları sunulmaktadır.

Sertifika programlarının kariyerlerinde ilerlemeye odaklanan kişiler tarafından çokca tercih edilmesinin önemli bir diğer nedeni de pratik ağırlıklı olmalarıdır. Daha çok teorik eğitime ağırlık verilmekte olan yüksek lisans programlarında pratik uygulamalara nadiren yer verilmesine karşın, sertifika programları direkt olarak iş hayatına ve pratiğe yöneliktir. Bu nedenledir ki sertifika programlarında dersler sadece akademisyenler tarafından değil alanında uzman ve tecrübeli profesyonel çalışanlar tarafından da verilmektedir. Bu profesyonellerin hepsi kendi dallarında üst düzey çalışan ve yöneticilerden oluşmaktadır. Bu da bu programları sadece meslek edinmek, sahip oldukları meslekte yükselmek veya farklı bir mesleğe geçiş yapmak isteyenler için de ideal kılmaktadır.

Sertifika Programı mı Diploma Programı mı?

Bu tarz programlar genelde “Sertifika ve Diploma” olarak beraber anılmasına karşın, “Sertifika” ve “Diploma” kavramları birbirlerinden bazı noktalarda ayrılmaktadırlar. Bunlardan en önemlisi Diploma programlarının bazı durumlarda, lisans eğitimi sonrasında amaçlanan yüksek lisans programına ön hazırlık olarak, okullar tarafından talep edilebilmesidir. Ayrıca, genel olarak Sertifika programlarının 2 haftadan başlayıp 1 seneye kadar sürmesi ve nadiren 2 seneye çıkıyor olmasına karşın Diploma programları genelde 6 aydan başlar ve bu alanda 2 senelik programlar daha sık görülür.

Sertifika programları ve diploma programları arasındaki bir diğer fark ise diploma programlarının sertifika programlarına kıyasla daha teori içerikli olmasıdır. Sertifika programları teknik ve uygulamalı alanlardan hobi olarak kabul edilebilecek alanlara kadar uzanan bir yelpazeye sahipken diploma programlarının daha yoğun bir akademik müfredatı vardır.