Program Prosedürü


İlk yıllarda sadece 50–60 öğrencinin katıldığı programa, 2005 yılından beri öğrenciler tarafından yoğun bir ilgi bulunmaktadır. Her sene 7.000 kadar üniversite öğrencisi bu programa katılmaktadır. Hatta bazı seneler bu sayının 10.000’in üstüne çıktığı olmuştur.

Nasıl bir katılım süreci vardır?

1-Öğrenciler bu programı organize eden firmalara başvuru yaptıktan sonra, firma tarafından programa uygunlukları test edilir ve uygun görülen adaylar, kesin kayıtlarını yaptırabilirler.

2-Danışman firma ve Türkiye’de yetkilisi olduğu sponsor firmanın olanaklarına göre, iş seçimi / yerleştirmesi yapılır ve sonrasında vize süreci başlar.

3-Programa j–1 vizesi (kültürel değişim vizesi ) alarak katılmak mümkündür. Vize randevusunun alınmasında ve gerekli evrakların hazırlanmasında danışman firma ve öğrenci birlikte hareket eder.

Sponsor firma kimdir? Danışman firma kimdir?

Sponsor firma, Amerikan Hükümeti tarafından onaylı olan ve programa katılım için gerekli olan evrakları hazırlama yetkisini elinde bulunduran ve genellikle Amerikalı ya da Amerika’da kurulu olan kuruluşlardır. Bu kurumların, programın açık olduğu her ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de anlaşmalı oldukları temsilcileri vardır. Bu temsilcilik hakkı genellikle yurt dışı eğitim firmalarına verilmektedir. Türkiye’de bir ya da daha fazla sponsor firmayla anlaşmalı olup, bu programı organize eden 70 civarı firma bulunmaktadır.

Son yıllarda programı organize etmeye başlayan birçok danışmanlık firması kurulmuştur. Fakat yıllardır sektörün içinde olan ve programı ilk çıkış yılından beri organize eden UED üyesi firmaları tercih etmeniz, size birçok avantaj sağlayacaktır. Özellikle 2009 ve 2010 yılında yaşanan ve 2011 yılında da etkilerinin süreceği tahmin edilen ekonomik kriz nedeniyle, öğrenciler az saat çalışabilme, işten çıkartılma gibi sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu nedenle, danışman firmalarından doğru ve yeterli bilgi alabilmeleri ve Amerika’dayken danışman firmalarından yeterli desteği alabilmeleri çok önemlidir. UED derneği olarak, üyelerimizin bu konulardaki hassasiyetine önem vermemiz, öğrencilerin sıkıntılarını ve sorunlarını beraberce çözme politikamız nedeniyle, UED üyesi work and travel danışman firmalarıyla konuşmanızı öneririz.

-

UED üyesi work and travel firmalarının öğrencilere önerileri nelerdir?

-Work and Travel programı, bir kültürel değişim programı olarak düşünülmelidir.

-Bu program, bir İngilizce eğitim programı değildir. Program, katılımcıların çalıştıkları pozisyon ve günlük yaşamları dahilinde, İngilizce pratiği yapabilmelerine olanak tanımaktadır.

-Bu program bir “çalışma” programıdır. Program katılımcıları, tercih ettikleri iş çerçevesinde, haftada ortalama 35–40 saat çalışmak durumundadırlar.

-Yapılacak olan işlerin kalifiye olmayan işler olduğunu bilmek ve bu işlerin getireceği sorumlulukları kabul ederek programa katılmak, sağlıklı ve sorunsuz bir program geçirmek için önemlidir.

-Program katılımcılarının, Türkiye'den ayrılmadan önce, ABD'deki işverenleriyle telefonda görüşmeleri tavsiye edilmektedir.

-Katılımcıların, vize türleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve work and travel vizesinin uzatılamayan bir vize türü olduğunu bilmeleri gerekir.

-Work and Travel için Amerika’da bulunan her öğrencinin, sergilediği tavır ve tutumdan kendisinin değil, ülkesinin sorumlu olduğunu bilmesi gerekir.

-Amerika’daki yasal prosedürlerin Türkiye’dekinden farklı olduğu unutulmamalı ve öğrencilerin ehliyet, içki kullanımı ve çeşitli yasalarla ilgili, doğru bilgiye sahip olması gerekir.